Etunimi.Sukunimi

Salasana

ATK-opetus

Opa

Vielä keskeneräinen. Tähän tulee ohjelmien käyttöohjeita koulun vaatimustason mukaisesti. Kuvia ei vielä toistaiseksi tule, harmi, mutta kuvien kanssa on mietintämyssy käynnissä. Työohjeet ovat muualla. Valitse ohjelma listasta.

Ohjelmat ovat joko avoimia tai muuten vapaita eli ilmaisia. Kaupallisia, maksullisia softia ei harrasteta täällä.

Visual Basic -skriptaus

Linkki ohjelman sivulle:

Lyhyet ohjeet

Yleistä

Ikkunaskriptausta windowssiin. Ihan hauska, mutta en päässyt täysin sisälle.

Vihje 1/0

edellinen seuraava

1

Töiden ohjeet


Hello World

Työn ohjeet: Komentorivin (cmd) lisäksi voit skriptata VisualBasicilla. Kokeile avata ikkuna ruudulle: WScript.Echo "Moi!" WScript.Quit

Notepad++ on hyvä editori kirjoittamiseen. Tallenna .vbs-muotoon.


Ikkuna näkyviin

Työn ohjeet: Avaa while-silmukalla viisi ikkunaa ruudulle.


Kokeile vaikka näin, jollet muuta keksi. 

Visual Basic

For i = 1 to 5
    Wscript.echo i
Next


Kellonaika

Työn ohjeet: VBS-tiedostolla kokeile hakea virallinen kellonaika NIST:n sivuilta. Googlella löytynee esimerkki. Yritä muuttaa NIST sen jälkeen MIKES:ksi. Siellä on Suomen virallinen kellonaika. http://www.makeuseof.com/tag/batch-windows-scripting-host-tutorial/


Koneen tiedot

Työn ohjeet: Hae visual basic -skriptillä koneen tiedot.


Kokeile jotain tällaista, jollet keksi:

strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
 & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
 
Set colOSes = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem")
For Each objOS in colOSes
  Wscript.Echo "Computer Name: " & objOS.CSName
  Wscript.Echo "Caption: " & objOS.Caption 'Name
  Wscript.Echo "Version: " & objOS.Version 'Version & build
  Wscript.Echo "Build Number: " & objOS.BuildNumber 'Build
  Wscript.Echo "Build Type: " & objOS.BuildType
  Wscript.Echo "OS Type: " & objOS.OSType
  Wscript.Echo "Other Type Description: " & objOS.OtherTypeDescription
Next


Haluatko aivan varmasti tehdä tämän tehtävän?