Etunimi.Sukunimi

Salasana

ATK-opetus

Opa

Vielä keskeneräinen. Tähän tulee ohjelmien käyttöohjeita koulun vaatimustason mukaisesti. Kuvia ei vielä toistaiseksi tule, harmi, mutta kuvien kanssa on mietintämyssy käynnissä. Työohjeet ovat muualla. Valitse ohjelma listasta.

Ohjelmat ovat joko avoimia tai muuten vapaita eli ilmaisia. Kaupallisia, maksullisia softia ei harrasteta täällä.

PovRay

Linkki ohjelman sivulle:

Lyhyet ohjeet

Vihje 1/1

edellinen seuraava

1

Säteenseuranta

PovRay on fysikaalisesti oikea kuva. Säteenseurannassa seurataan silmään tulevia säteitä ja annetaan sen vuorovaikuttaa fysiikan lakien mukaisesti. 

Töiden ohjeet


Asenna PovRay

Työn ohjeet: Asenna koneelle uusin PovRay ja kokeile sitä.


Hammasrattaat

Työn ohjeet: Sivustolla


http://www.math.harvard.edu/~knill/pedagogy/techdemo/povray/gear.html

on rattaat. Tee vastaava, mutta
 • muuta värejä
 • Katso, mitä phong-efekti vaikuttaa


Mutteri

Työn ohjeet: Tee mutteri. Se koostuu oikeastaan kahden neliön leikkauksesta (mieti sitä).


// POV-Ray 3.6 / 3.7 Scene File "povoct0.pov"
// author: Friedrich A. Lohmueller, Aug-2005/Aug-2009/Jan-2011
// email: Friedrich.Lohmueller_at_t-online.de
// homepage: http://www.f-lohmueller.de
//
#version 3.6; // 3.7;
global_settings{ assumed_gamma 1.0 }
#default{ finish{ ambient 0.1 diffuse 0.9 }} 

#include "colors.inc"
#include "textures.inc"
// camera -------------------------------------------------------
#declare Cam0 =camera {ultra_wide_angle angle 95 
            location < 0.0, 1.8 , -2.0>
            right  x*image_width/image_height
            look_at < 0.0, 0.8 , 0.0>}
camera{Cam0}
// sun ----------------------------------------------------------
light_source{<1500,2500,-2500> color White}
// sky ----------------------------------------------------------
sphere{<0,0,0>,1 hollow 
    texture{pigment{gradient <0,1,0>
            color_map{[0.00 color rgb<0.5,0.5,1>]
                 [0.35 color rgb<0.5,0.5,1>]
                 [0.50 color rgb<1,1,1>  ]
                 [0.65 color rgb<0.5,0.5,1>]
                 [1.00 color rgb<0.5,0.5,1>]}
            scale 2 translate<0,-1,0>
           }
        finish {ambient 1 diffuse 0} 
       }
    scale 10000}
// ground -------------------------------------------------------
plane{ <0,1,0>, 0 
    texture{ pigment {color rgb <0.80,0.55,0.35>}
        normal {bumps 0.75 scale 0.065 }
        finish {ambient 0.1 diffuse 0.9 } 
       } // end of texture
   } // end of plane
//====================== octagon ================================
intersection{
  box {<-1, 0.0,-1>,< 1,1.0,1> rotate<0, 0,0> }
  box {<-1,-0.1,-1>,< 1,1.1,1> rotate<0,45,0> }
  scale<1,0.5,1> 
  texture{ Polished_Brass 
      normal {bumps 0.3 scale 0.02}
      finish {ambient 0.1 diffuse 0.9 phong 1}
     }
  translate<1.1,0.00,0>}
//====================== octagon with hole ======================
intersection{
  box {<-1, 0.0,-1>,< 1,1.0,1> rotate<0, 0,0> }
  box {<-1,-0.1,-1>,< 1,1.1,1> rotate<0,45,0> }
  cylinder{<0,-0.1,0>,<0,1.1,0>,0.5 inverse}
  scale<1,0.5,1> 
  texture{ Polished_Chrome 
       normal{bumps 0.3 scale 0.2}
       finish  {ambient 0.1 diffuse 0.9 phong 1}
      }
  translate<-1.1,0.50,0.5>}
//----------------------------------------- end -----------------


Paaljon esimerkkejä

Työn ohjeet:


http://www.ms.uky.edu/~lee/visual05/povray/povray.html


Pallo ruudulle

Työn ohjeet: PovRaylla laita pallo ruudulle. Seuraavat käskyt tekevät sen. Huomaa, että se on melkein englantia.

#include "colors.inc"  

background { color Cyan }

camera {
 location <0, 2, -3>
 look_at <0, 1, 2>
}

sphere {
 <0, 1, 2>, 2
 texture {
  pigment { color Yellow }
 }
}

light_source { <2, 4, -3> color White}

Kopioi tuo teksti esimerkki.pov-nimiseen tiedostoon ja aja se povraylla.


Penrosen kolmio

Työn ohjeet:

Tutki sivustoa

http://www.f-lohmueller.de/pov_tut/x_sam/sam_430e.htm

ja selvitä, miten Penrosen kolmio saadaan tehtyä Pov:lla.


Haluatko aivan varmasti tehdä tämän tehtävän?