Array ( [0] => 23000 [1] => 1062 [2] => Duplicate entry '65535' for key 'PRIMARY' )
$ %\newlength\dlf \newcommand\alignedbox[2]{ % #1 = before alignment % #2 = after alignment & %\begingroup %\settowidth\dlf{$\displaystyle #1$} %\addtolength\dlf{\fboxsep+\fboxrule} %\hspace{-\dlf} \hspace{-.4cm} \boxed{#1 #2} %\endgroup } $ $ \DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B} \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} $

Muista taas että pystypalkkien (muurin, $||$) jälkeinen operaatio tulee kirjoittaa näkyviin. Suluissa olevaa tekstiä ei tarvitse kirjoittaa omiin vastauksiin, mutta sen saa laittaa.

Esimerkki 1.
Ratkaistaan yhtälö $\frac x2-1=7$. Tässä on periaatteessa pari erilaista lähestymistapaa. Ensimmäisessä poistetaan nimittäjä kertomalla yhtälö puolittain nimittäjällä:
$$\begin{align*} \frac x2-1&=7 \hspace{2cm} || \times 2&&\text{(Poista nimittäjä)}\\ x-2&=14 \hspace{2cm} ||+2 &&\text{(Siirrä vakiotermit)}\\ x&=14+2\\ \alignedbox x{=16} \end{align*}$$
Toinen tapa on ehkä elegantimpi, ja siinä lasketaan murtoluvuilla loppuun saakka:
$$\begin{align*} \frac x2-1&=7 \hspace{2cm} || +1 &&\text{(Siirrä vakiotermi)}\\ \frac x2&=7+1 \hspace{2cm} ||+2 &&\text{(Ynnää)}\\ \frac x2&=8 \hspace{2cm} ||: \frac12 &&\text{(Jaa muuttujan kertoimella)}\\ \alignedbox x{=16} \end{align*}$$
Tarkistetaan ratkaisu: $$\begin{align*} \frac {16}2-1&=7 \\ 8-1&=7 \\ 7&=7 \end{align*}$$
Esimerkki 2.
Ratkaistaan yhtälö $\frac x4 = \frac x8 +2$. Tehdään se taas kahdella eri tavalla.
$$\begin{align*} \frac x4 &= \frac x8 +2 \hspace{2cm}||\times8 &&\text{(Poista nimittäjät)}\\ \frac{8x}{4} &= \frac{8x}{8x} + 2\times8 \\ 2x &= x + 16 \hspace{2cm} ||-x &&\text{(Siirrä muuttujatermi)}\\ 2x-x &= 16 \\ \alignedbox x{=16} \end{align*}$$
Nyt toinen tapa, jossa lasketaan murtoluvuilla menee aika nätisti. Katso:
$$\begin{align*} \frac x4 &= \frac x8 +2 \hspace{2cm}||-\frac x8 &&\text{(Siirrä muuttujatermi)}\\ \frac x4 - \frac x8 &= 2 && \text{(Lavenna samannimisiksi} \\ \frac{2x}8 - \frac x8 &= 2 \\ \frac{2x-x}8 &= 2 \\ \frac x8 &= 2 \hspace{2cm} || \times 8 &&\text{(Jaa muuttujan kertoimella)}\\ \alignedbox x{=16} \end{align*}$$
Olihan siellä vieläkin jotain sumplimista lopussa murtolukujen kanssa. Tarkistetaan silti $$\begin{align*} \frac {16}4 &= \frac {16}8 +2 \\ 4 &=2+2\\ 4&=4 \end{align*}$$ Täsmää, yhä.
Esimerkki 3.
Ratkaistaan yhtälö $\frac{-2x}5=8$.
$$\begin{align*} \frac{-2x}5&=8 \hspace{2cm} ||\times5 \\ -2x &= 8\times5 \hspace{2cm}||:(-2) \\ x &= \frac{40}{-2}\\ \alignedbox x{ = -20} \end{align*}$$
Toinen tapaa menee suoraan jakamalla muuttujan $x$ kertoimella, eli kertomalla kertoimen käänteisluvulla:
$$\begin{align*} \frac{-2x}5&=8 \hspace{2cm} ||\times \frac5{-2} \\ x&=8\times\frac5{-2} \\ x&=-4\times 5\\ \alignedbox x{=-20} \end{align*}$$ Huomaa, että murtolukujen laskutoimituksia ei hirveästi tässä kerrata. Jos haluat kerrata niitä, katso täältä.
Tarkisteta itse.
70.
Laske ilman laskinta.
a) $\frac12 + \frac23 $
b) $\frac45 - \frac16$
c) $\frac13 \times \frac 34$
d) $\frac34 : \frac12$
71.
Ratkaise yhtälöt.
a) $\frac x2=4$
b) $\frac x3=2$
c) $\frac x5=3$
d) $ \frac x6=5$
72.
Ratkaise $x$.
a) $\frac x4=7$
b) $\frac x2=-9$
c) $\frac x{-5} = 2$
d) $\frac x{-8} = -2$
73.
Ratkaise yhtälöt.
a) $\frac{2x}3 = 6$
b) $\frac {3x}4 = 9$
c) $\frac{2x}5 = 4$
d) $\frac{5x}4 =10$
74.
Ratkaise yhtälöt.
a) $\frac{2x}3=4$
b) $\frac{2x}4=8$
c) $\frac{2x}5 = -4$
d) $\frac{5x}6=20$
75.
Ratkaise yhtälöt.
a) $\frac x3 = \frac 32$
b) $\frac x8 = 34$
c) $\frac{3x}4 = \frac13$
d) $\frac{2x}8=\frac36$
76.
Solve these equations.
a) $7 - \frac x2=2$
b) $1 + \frac x5 = 8$
c) $\frac x3 + 4 = 13$
d) $\frac x2 + 2 = 5$
77.
Ratkaise yhtälöt.
a) $x + \frac x3 = 12$
b) $x + \frac x2 = 12$
c) $2x -\frac x3 = 5$
d) $3x - \frac x4 = 22$
78.
Ratkaise yhtälöt.
a) $\frac{x+1}4=3$
b) $\frac{2x-1}3=5$
c) $\frac{3x+4}5=-1$
d) $\frac{2x+1}4=1$
79.
Ratkaise yhtälöt.
a) $\frac{2x-1}2 = \frac14$
b) $\frac{2x+1}2 = \frac35$
c) $\frac{-3x+2}3=-\frac56$
d) $\frac{-x+7}4 = \frac 52$
80.
Ratkaise yhtälöt.
a) $\frac{4x}{15} - \frac{2x}5 + 1 = 0$
b) $\frac x5 + \frac{4x}5 -2x+\frac23 = 0$
81.
Write an equation and solve: If a number, $x$, divided by 8 equals 4 what is $x$?
82.
Ratkaise $x$:
a) $\frac x2 - \frac x3 = 2$
b) $\frac x4 + \frac {3x}8 = -1$
c) $\frac{2x}3 - \frac x6 = -2$
d) $\frac 2 + \frac{2x}3 = 7$
83.
Ratkaise yhtälöt.
a) $\frac{11-x}4 = -x+2$
b) $\frac{x+1}2 + \frac{x-1}3 = 1$
c) $\frac{x+20}3 -\frac{x+1}4=2$
d) $\frac{x-1}3 - \frac{x+1}4=0$
84.
Yksi kolmasosa maalausurakasta kestää 24 tuntia. Paljonko aikaa kuluu koko maalausurakan tekemiseen? Kirjoita ongelma ensin yhtälönä.
85.
Kirjoita yhtälö ja ratkaise se.
a) Luvun $x$ puolikkaan ja neljäsosan summa on yksi.
b) Luvun $x$ kahdeksasosan ja kolmasosan erotus on kaksi.
86.
Ratkaise $x$
$\frac{x-1}{10} = \frac{x-2}3 - \frac{x+1}6$
87.
Ratkaise yhtälö.
$\frac{3x-1}2 - \frac{x-1}6 = \frac{x+8}3$
88.
Ratkaise yhtälö.
$\frac{2x-3}6 + \frac{x+2}3 - \frac52 = 0$
89.
Ratkaise yhtälö.
$-\left( x + \frac{x+2}3 \right) = \frac{-3(2x+1)}2$
90.
Ratkaise yhtälö
$\frac{2x-5}4 - \frac{3x-8}6 = \frac x{12}$ . (yo kevät 1986)
Loppu!

Hyvä

Pääsit loppuun. Kysy Markulta välitesti ja/tai ohjeita seuraavaan kappaleeseen.

Etusivulle

cc3.0 Marika Toivola & Tiina Härkönen: Avoin matematiikka Lisäykset, muutokset ja virheet Markun käsialaa.