Array ( [0] => 23000 [1] => 1062 [2] => Duplicate entry '65535' for key 'PRIMARY' )
$ %\newlength\dlf \newcommand\alignedbox[2]{ % #1 = before alignment % #2 = after alignment & %\begingroup %\settowidth\dlf{$\displaystyle #1$} %\addtolength\dlf{\fboxsep+\fboxrule} %\hspace{-\dlf} \hspace{-.4cm} \boxed{#1 #2} %\endgroup } $ $ \DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B} \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} $

Vastaluku

Kahta lukua, jotka sijaitsevat lukusuoralla yhtä kaukana nollasta, mutta sen eri puolilla, sanotaan toistensa vastaluvuiksi.

Vastaluvuilla on sama itseisarvo. Positiivisen luvun vastaluku saadaan laittamalla miinusmerkki luvun eteen. Negatiivisen luvun vastaluku saadaan jättämällä miinusmerkki pois luvun edestä.

Huomaa, että minkä tahansa luvun $a$ vastaluku on $-a$. Esimerkiksi, luvun $-4$ vastaluku on $-(-4) = 4$.

Luvun ja sen vastaluvun summa on nolla, eli luvun $a$ ja sen vastaluvun $-a$ summa $a+(-a) = a-a = 0$ on nolla.

Vastaluku voidaan aina määrittää laittamalla miinusmerkki luvun eteen.

Esimerkki 1

Luvun $-4$ vastaluku on $4$, ja samalla luvun $4$ vastaluku on $-4$. Molempien lukujen etäisyys luvusta $0$ on yhtä suuri, eli kummankin luvun itseisarvo on sama.

Esimerkki 2
Luku Vastaluku
$16$ $-16$
$-4$ $4$
$0$ $0$
$x$ $-x$
$-a$ $a$
Esimerkki 3
a) Luvun $9$ vastaluku merkitään $-9$
b) Luvun $+9$ vastaluku merkitään $-(+9) = -9$
c) Luvun $-9$ vastaluku merkitään $-(-9) = +9 = 9$
Loppu!

Hyvä

Pääsit loppuun. Kysy Markulta välitesti ja/tai ohjeita seuraavaan kappaleeseen.

Etusivulle

cc3.0 Marika Toivola & Tiina Härkönen: Avoin matematiikka Lisäykset, muutokset ja virheet Markun käsialaa.