Array ( [0] => 23000 [1] => 1062 [2] => Duplicate entry '65535' for key 'PRIMARY' )
$ %\newlength\dlf \newcommand\alignedbox[2]{ % #1 = before alignment % #2 = after alignment & %\begingroup %\settowidth\dlf{$\displaystyle #1$} %\addtolength\dlf{\fboxsep+\fboxrule} %\hspace{-\dlf} \hspace{-.4cm} \boxed{#1 #2} %\endgroup } $ $ \DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B} \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} $

Murtoluvut

Luku jaetaan murtoluvulla siten, että se kerrotaan jakajan käänteisluvulla.

Murtoluvun käänteisluku saadaan vaihtamalla osoittaja ja nimittäjä keskenään.

Minkä tahansa luvun, vaikka $a$, käänteisluku merkitään $\\frac1a$.

Luvun ja sen käänteisluvun tulo on aina $1$, koska $a\\times\\frac1a = a$ kaikille nollasta poikkeaville luvuille $a\neq0$.

Jakolaskualgoritmi

Esimerkki 1

Muodostetaan lukujen $2$ ja $\frac45$ käänteisluvut.

Ratkaisu. Luvun $2 = \frac21$ käänteisluku on $\frac12$. Selvästi $2\times \frac12=1$.

Luvun $\frac45$ käänteisluku on $\frac54$. Taas luvun ja sen käänteisluvun tulo on $\frac45 \times \frac 54 = 1$.

Esimerkki 2

Jaetaan luku $\frac14$ luvulla $\frac 56$.

Ratkaisu. $\frac 14 : \frac 56 = \frac14 \times\frac 65 = \frac{1\times6}{4\times5} = \frac{1\times3}{2\times5} = \frac3{10}$

Esimerkki 3

Jaetaan luku $2\frac14$ luvulla $\frac23$.

Ratkaisu. Selvästi $2\frac14 : \frac23 = \frac94\times\frac32 = \frac{9\times3}{4\times2} = \frac{27}8 = 3\frac38$

Loppu!

Hyvä

Pääsit loppuun. Kysy Markulta välitesti ja/tai ohjeita seuraavaan kappaleeseen.

Etusivulle

  • Murtolukujen yhteen- ja vähennyslasku
  • Murtolukujen kertolasku
  • Murtolukujen jakolasku (tämän teit nyt. Saat testin tästä tai useammasta pätkästä.)
  • Murtolukujen käänteisluku
  • cc3.0 Marika Toivola & Tiina Härkönen: Avoin matematiikka Lisäykset, muutokset ja virheet Markun käsialaa.