Array ( [0] => 23000 [1] => 1062 [2] => Duplicate entry '65535' for key 'PRIMARY' )
$ %\newlength\dlf \newcommand\alignedbox[2]{ % #1 = before alignment % #2 = after alignment & %\begingroup %\settowidth\dlf{$\displaystyle #1$} %\addtolength\dlf{\fboxsep+\fboxrule} %\hspace{-\dlf} \hspace{-.4cm} \boxed{#1 #2} %\endgroup } $ $ \DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B} \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} $

Päättelyky

Matematiikka on usein päättelyn (ns loogisen päättelyn) takana. Päättelyä on monenlaista.

Jos tiili painaa kilon ja puoli tiiltä, kuinka monta kiloa tiili painaa

Kysymyksestä kannattaa muodostaa yhtälö ja ratkaista se. Kokeilepa.

Kauppojen sijainti

Miksi usein on kaksi saman alan kauppaa vierekkäin?

Peliteoria-niminen matikanhaara tutkii tätä osa-aluetta. Koita etsiä vastaus.