Array ( [0] => 23000 [1] => 1062 [2] => Duplicate entry '65535' for key 'PRIMARY' )
$ %\newlength\dlf \newcommand\alignedbox[2]{ % #1 = before alignment % #2 = after alignment & %\begingroup %\settowidth\dlf{$\displaystyle #1$} %\addtolength\dlf{\fboxsep+\fboxrule} %\hspace{-\dlf} \hspace{-.4cm} \boxed{#1 #2} %\endgroup } $ $ \DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B} \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} $

Matemaattisen tekstin tulkitseminen ja tuottaminen

Tulkitsemiseen liittyy tehtävien, myös sanallisten lukeminen.

Tuottamiseen liittyy tehtävien tekeminen.

Tulkitseminen
Lisäksi tähän alle tulee muuta matemaattista tekstiä, jota saa lukea. Esimerkiksi

Tuottaminen

Tehtävien tekemisessä kirjoita aina näkyviin

Esimerkki: sanallinen

Kysymys Xarkonylla ja Zizzillä on jalokiviä 72 kappaletta. Kuinka monta jalokiveä kummallakin on, kun Zizzillä on kolmasosa Xarkonyn jalokivien lukumäärästä?

Vastaus Yhteensä jalokiviä: 72 kpl. Zizzillä on $\frac13$ Xarkonyn määrästä.

Muodostetaan yhtälöt:

Lukumääärä $x+z = 72$. Zizzillä on kolmasosa $z = \frac13 x$.

Siis $x + \frac13 x = 72$. Ratkaistaan yhtälö: $$\begin{align*} x + \frac13 x &= 72\\ \frac{3x}3 + \frac13x &= 72 \\ \frac{4x}3 &=72 \hspace{2cm} | \times \frac34 \\ x &= \frac34 \times 72 \\ x &= 54 \end{align*}$$

Vastaus: Xarkonylla on 54 ja Zizzillä $72-54=18$ jalokiveä.

Esimerkki: Lasku

Edellisessä näkyi myös lasku. Näytä välivaiheita.

Kysymys Ratkaise yhtälö $x + \frac13 x = 72$.

Vastaus Ratkaistaan yhtälö: $$\begin{align*} x + \frac13 x &= 72\\ \frac{3x}3 + \frac13x &= 72 \\ \frac{4x}3 &=72 \hspace{2cm} | \times \frac34 \\ x &= \frac34 \times 72 \\ x &= 54 \end{align*}$$