Array ( [0] => 23000 [1] => 1062 [2] => Duplicate entry '65535' for key 'PRIMARY' )
$ %\newlength\dlf \newcommand\alignedbox[2]{ % #1 = before alignment % #2 = after alignment & %\begingroup %\settowidth\dlf{$\displaystyle #1$} %\addtolength\dlf{\fboxsep+\fboxrule} %\hspace{-\dlf} \hspace{-.4cm} \boxed{#1 #2} %\endgroup } $ $ \DeclareMathSymbol{,}{\mathpunct}{letters}{"3B} \DeclareMathSymbol{.}{\mathord}{letters}{"3B} $

Algoritminen ajattelu

Algoritmit ovat modernin matematiikan luomuksia, ja koulussa käydään läpi vain hyvin yksinkertaisia ja usein tuttuja algoritmeja.

Osa saattaa silti olla hyvinkin vaikeita.

Jakokulma

Jakokulma on erittäin tärkeä algoritmi.

Tehtävä: Laske jakokulmassa 7483 jaettuna 12:lla.

Jatkan tarinointia joskus

Wu: wu2009.pdf p7, tai mieluummin EMI1c.pdf