Train Your Brain

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Markku Leino, Tuomo Einiö & Pekka Pihola

Tekijät

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Toiminnan ydinkohderyhmä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 3—6 ja 7—9 oppilaat ja opettajat.

Toiminta edistää osallistujien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, teknistä osaamista, ohjelmointitaitoja, matemaattista ajattelua, ilmaisutaitoa (äidinkieli, kuvaamataito, musiikki) ja luonnontieteen perusosaamista.

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Kehittää robotiikka- ja tiedekasvatusta Suomessa globaalien yhteistyökumppanien avulla. Yhdistys on perustettu, jotta nuorten kiinnostus tieteisiin ja tekniikkaan saataisiin nousuun. Toiminta keskittyy kolmen ydinasian ympärille:

 1. robotiikka- ja tiedekilpailujen järjestäminen,
 2. alan tapahtumiin osallistuminen,
 3. opettajien ja oppilaiden kouluttaminen.

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Yhdistys järjestää tapahtumia, teemaleirejä, ohjaajakoulutuksia, avustaa paikallisia toimijoita ja osallistuu yhdistyksen tarkoitusta tukeviin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Erityiskiitos vapaaehtoisille ja tukijolle!

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Liity yhdistyksen jäseneksi

tai

tue paikallista toimintaa

Train Your Brain

Käytä kaaliasi

Kolme (neljä) osaa

 1. Sosiaalisten taitojen työkalupakki
 2. Ohjelmointitaitojen kurssisuunnitelma
 3. Opetusvideoita
 4. Tieteellisten artikkeleiden kirjasto

Sosiaaliset taidot

Digitaalinen kuilu

Turvallisuus ennen kaikkea, erityisesti kriisien keskellä, ja etäopetuksessa.

Tulevaisuuden työelämässä tarvittavia kykyjä, kuten ongelmanratkaisua, ajanhallintaa tai algoritmista ajattelua, varsinkin yhdistettynä ryhmäytymisharjoituksiin joilla vahvistetaan myös sosiaalisia ominaisuuksia.

Yhdistää oppilaita ja koko luokkaa huolimatta fyysisistä etäisyyksistä.

Sosiaaliset taidot

Miten parannat

Ryhmätyöt: kommunikointi, viestintä, koordinointi, johtajuus, ongelmanratkaisu, joustavuus

Tervehdykset: Kommunikointi, joustavuus, empatia, itsetietoisuus, sosiaaliset avut

Tosielämän analogiat: Kommunikointi sitoutuminen, luovuus

Sosiaaliset taidot

5. Tarkoitukselliset epätäsmällisyydet ohjeissa Täsmentämällä annettuja ohjeita myöhemmin, tai muuttamalla niitä sopivasti esimerkiksi puolivälissä tehtävää auttaa oppilaita olemaan joustavampia, mukautuvaisempia ja lopulta kykenevämpiä hoitamaan yllättävät haasteet ja muutokset.

Tärkeimmät hyödyt

 • Ajan hallinta
 • Resilienssi
 • Sopeutuvaisuus

Sosiaaliset taidot

Harjoituksia

Koska

Improvisaatioharjoitus, joka opettaa ja vaatii kuuntelemaan tarkkaavaisesti ja luomaan uutta yhteistyössä toisten kanssa. Oppilaat sijoitetaan breakout-huoneisiin, joissa on vähintään kolme oppilasta kussakin. Joku aloittaa tarinankertomisen, mutta lopettaa sen yht’äkkiä. Seuraava henkilö toistaa äsken kuulemansa tarinan alun ja jatkaa sanalla ”koska”, ja kertoo tarinan seuraavan osan. Tämä toistuu.

Sosiaaliset taidot

Harjoituksia

Satunnainen tarina

Oppilaat jaetaan breakout-ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle määrätään neljä (4) satunnaista jokaisesta kodista löytyvää esinettä, jotka heidän pitää löytää kotoaan. Anna oppilaille vain hyvin vähän aikaa etsi esineet, tutkia niitä ja keksiä niistä sketsi. Lopuksi kaikki näytelmät esitetään koko ryhmälle.

Ohjelmointitaidot

Aivan alkeista, hyvin hitaasti.

Lyhyt ohje ja videot tukemassa.

Lisäohjeita edistyneemmille.

24 tuntisuunnitelmaa yhdistettynä sosiaalisiin taitoihin.

Scratch: (6 + 1) kpl. Paljon pelien tekoa.

Python: 18 kpl

Ohjelmointitaidot

Tuntisuunnitelmat hyvin rauhallisia.

Ohjelmointitaidot

Videoiden sisällysluettelo 1/2

 1. Introduction to videos
 2. Introduction to Scratch, Teacher mode and project 1
 3. Scratch Commands
 4. Beargame — Scratch Game
 5. Snake game — Scratch Game
 6. Flappy Bird — Scratch Game
 7. Space Shooter — Scratch Game
 8. BreakOut — Scratch Game

Ohjelmointitaidot

Videoiden sisällysluettelo 2/2

 1. 08 Introduction to Python - python
 2. 09 The Question Game I - python
 3. 10 The Question Game II - python
 4. 11 Hangman - python
 5. 12 Magic Square - python
 6. 13 Mastermind - python
 7. 14 TicTacToe - python

Ohjelmointitaidot

Kaikilla projektin kielillä:

 • suomi
 • viro
 • espanja
 • kreikka
 • englanti
  • Voit opetella kieliä samalla!

Ohjelmointitaidot

YouTube-videot

Pitkät ja lyhkäiset videot

Artikkelit

Hyvä ja melko kattava kokoelma artikkeleita löytyy TyB:n sivuilta trainyourbrain.uth.gr/resources

Scratch-kilpailu

Energiakriisi

Lisätietoja tulee FLL-Suomen (kauden)sivuille.

Vastaathan kyselyyn