Opettajainkoulutus

Python & Java 4 Teachers 2022

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Markku Leino, Tuomo Einiö & Pekka Pihola

Tekijät

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Toiminnan ydinkohderyhmä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 3—6 ja 7—9 oppilaat ja opettajat.

Toiminta edistää osallistujien yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoa, teknistä osaamista, ohjelmointitaitoja, matemaattista ajattelua, ilmaisutaitoa (äidinkieli, kuvaamataito, musiikki) ja luonnontieteen perusosaamista.

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Kehittää robotiikka- ja tiedekasvatusta Suomessa globaalien yhteistyökumppanien avulla. Yhdistys on perustettu, jotta nuorten kiinnostus tieteisiin ja tekniikkaan saataisiin nousuun. Toiminta keskittyy kolmen ydinasian ympärille:

  1. robotiikka- ja tiedekilpailujen järjestäminen,
  2. alan tapahtumiin osallistuminen,
  3. opettajien ja oppilaiden kouluttaminen.

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Yhdistys järjestää tapahtumia, teemaleirejä, ohjaajakoulutuksia, avustaa paikallisia toimijoita ja osallistuu yhdistyksen tarkoitusta tukeviin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Erityiskiitos vapaaehtoisille ja tukijolle!

Robotiikka- ja tiedekasvatus ry

Liity yhdistyksen jäseneksi

tai

tue paikallista toimintaa

· Miksi ohjelmointia koulussa

· Miten eri maissa

· Miten yli oppiainerajojen

· Opettajan opas ja yksityiskohtaiset ohjeet

Miksi?

Miten muualla

UK · Computer Science · Ei päteviä opettajia · Suosittua · Scratch · Yritysyhteistyö Ruotsi (1) Heikot pisa-tulokset (2) tasapuoliset mahdollisuudet (3) työvaatimukset · Koulu yleisopetusta (ongelmanratkaisu) · Ohjelmointi OPSsiin Viro · OPSsia ei aina noudateta · Opettajien tiedot · Digitaitojen malli: - etiketti - tiedon haku - turvallisuus - keksinnöt - digitaalinen terveys - ohjelmointi Latvia · Uusi: 1.—3. lk: käynnistäminen, kirjautuminen, www-sivut, tekstinkäsittely, ohjelmoinnin alkeet 4.—6. lk: Lisää ohjelmointia; LEGO Mindstorms. 7.—9. lk: tekstipohjaiset ohjelmointikielet.

Hyvät käytänteet

UK · Uusi IT-ops · Koodikerhot, Raspberry-jamit, keskustelupalstat Ruotsi (1) Vähäinen käyttö (2) Opettajat (3) Rehtorit (4) Hankkeet · KodCentrum, Coderdojo. Viro · Koulun ulkopuolinen · FLL, RoboMiku battle, Robotex; Majava, IT-olympialaiset; MOOCit. Latvia · Pelillisyys, leikillisyys. · Ohjelmointi pääasiassa OPS:n (ja koulun) ulkopuolella, esim. kerhot, nuorisokeskukset. Robotiikka. Robotiikkakisat (FLL, sumo, viivanseuranta, romuralli). Ohjelmoinnin mahdollisuuksia. Lukio: 210h/420h.

Miten

UK · Raspberry Pi, Microbit, Crumble, Arduino. Ruotsi (1) Pitääkö kaikkien? (2) Minkä ikäisenä? (3) Koulun tehtävä?

Menestystekijöitä

Ruotsi · Yhteiskunnan digitalisaatio. · Passiivisia kyberkuluttujia / aktiivisia toimijoita · OPSin muutos: laitteet ja opettajan koulutus. · Integroidaan kaikkiin aineisiin! (Ongelmanratkaisu; mallintaminen, simulaatiot, useammat materiaalit ja menetelmät, kommunikaatio- ja yhteydenpito.) (1) Kuinka digitalisaatio vaikuttaa yhteiskuntaan ja yksilöön (2) Sähköisten työkalujen käyttäminen (3) Kriittinen ja vastuullinen käyttäminen (4) Ongelmanratkaisu Viro · LEGO-robotiikka Latvia · Elektroniikkasarjoja, koodauspelejä.

Oppilaiden motivoiminen

UK · Oikeiden työkalujen löytäminen · Joustavuus · Mielenkiintoiset ja käytännölliset opetustavat · Palkat · Alat (ohjelmointi, graafinen suunnittelu, animaatio jne) Viro · 22% IT-alan ihmisistä on naisia. Tytöt oppivat ohjelmoimaan nopeammin ja paremmin kuin pojat. · FLL. Latvia · Sukupuolittuneet stereotypiat. · LUMA-leirit: ohjelmointia, robotiikkaa, 3d-tulostamista, droneja jne. FLL.

Miten yli oppiainerajojen

pj4t-modules.eu/

Miten yli oppiainerajojen

pj4t-modules.eu/

Miten yli oppiainerajojen

pj4t-modules.eu/

Miten yli oppiainerajojen

pj4t-modules.eu/

Miten yli oppiainerajojen

pj4t-modules.eu/

Miten yli oppiainerajojen

pj4t-modules.eu/

Caesar_salaus.pdf

Miten yli oppiainerajojen

pj4t-modules.eu/

Python?

pj4t-modules.eu/

onlinegdb.com

programiz.com

trinket.io/turtle

Arviointi?

pj4t-modules.eu/

Arviointi II?

pj4t-modules.eu/

Opettajan alue: Kirjaudu

pj4t-modules.eu/

Vastaathan kyselyyn

Kiitos